DingDongSwinger

Annonser

Bollkastarna

bollkastare 3
     bollkastare 3 – pågående blackpanter
donkidickswinger
Bollkastare 2 – DingDongSwinger
bollkastare1
Bollkastare 1 – Pansarvagnen

Arbetet med bollkastrana pågår för fullt! Imorgon, onsdag, måste vi besluta om vilken vi ska ta med till tävlingen och det lutar mot bollkastare 3 (aka Blackpanter). Vi har lite problem med bollkastare 2 (aka DingDongSwinger), den skjuter snett och lite för lågt. Vi har uteslutit bollkastare 1 (aka Pansarvagnen) eftersom vi inte har tillgång till material som behövs, i detta fallet speciella fjädrar.

Vidare arbete med bollkastaren

Bollkastare

Till en början fick vi en ide som vi sedan skissade ner på ett papper. Efter det gjorde vi en ritning med exakta mått, vi fick även material. Sen började vi bygga. Vi har byggt tre konstruktioner av bollkastaren som vi håller på att testa för att få fram den bästa.

Här är ritningen och bilder påbörjat arbete:

 

Vidarearbete med kodning

Kodning

Vi började med att diskutera olika lösningar för att kommunicera på bästa sätt. Efter det så skissade vi fram olika mönster som skulle kunna användas. När vi fått fram ett antal skisser valde vi ut några som vi sedan testade. Vi kom fram till en av teknikerna som funkade ganska bra och valde att utveckla den. Skissen spegelvände vi så att mottagaren kan se det från sitt håll. därefter så skrev vi ut substantiv och fixade även flaggor som vi sedan kunde öva med. vi kom på kombinationer för jag förstår som var gul och jag förstår ej som visas med röd. När detta var klart fixade vi kombinationer för de olika grupperna med bokstäver, genom att rikta flaggorna på olika sett i olika riktningar i luften.

När alla kombinationer var klara så testade vi igenom tekniken men vi förstod då att det skulle ta tid men med övning blir det ett tydligt resultat.

 

 

Start av projekt

v.13 – Vi startade upp vårt arbete för 2 veckor sedan då vi först delade in klassen i 3 grupper, en för varje uppgift. Sedan tog vi  2 lektioner till att diskutera & lägga fram förslag på olika lösningar. Bollkastargruppen gjorde en modell i kartong & grillpinnar. som syns på bilden nedan.

F09D6F1C-0373-48AB-B255-3FF35558E785